Miasto pozyskało dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg na przebudowę kolejnej ulicy w centrum miasta. Przebudowana zostanie ulica Słowackiego. Zakres prac obejmuje m.in. roboty drogowe, oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową, teletechniczną i monitoring wizyjny. Wartość dofinansowania to ponad 1,5 mln zł.