Jak informuje miejski portal elk.pl ełccy policjanci wraz ze Strażą Miejską prowadzą kontrole w placówkach handlowych i usługowych oraz komunikacji miejskiej dotyczące stosowania się do aktualnych obostrzeń sanitarnych.


Działania te mają na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Ełku oraz turystów, a także uniknięcie zakażenia COVID-19.

Od zeszłego tygodnia Straż Miejska w Ełku, na prośbę Komendanta Powiatowego Policji, włączyła się w działania policji dotyczące kontroli sanitarnych w placówkach handlowych i usługowych na terenie miasta. Sprawdzany jest stopień stosowania się właścicieli placówek i klientów do aktualnych obostrzeń sanitarnych wprowadzonych przez rząd. Takie kontrole strażnicy miejscy od czerwca prowadzą również wśród pasażerów komunikacji miejskiej. 

Działania te są prewencyjne i mają na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród mieszkańców naszego miasta i turystów. 

Podczas kontroli funkcjonariusze Straży Miejskiej przekazują przede wszystkim informacje o zagrożeniu epidemiologicznym oraz o konieczności stosowania się do zaleceń i nakazów wynikających z rozporządzenia. W przypadku rażących naruszeń, informacje będą przekazywane do sanepidu.