Dzisiaj (11.10) w Urzędzie Miasta miało miejsce podsumowanie czteroletniej kadencji Prezydenta Tomasza Andrukiewicza.


Budżet, drogi i transport, budownictwo i mienie komunalne, sport, turystyka, rekreacja to tylko niektóre tematy dzisiejszego spotkania podsumowującego czteroletnią kadencję prezydenta Tomasza Andrukiewicza.

Jak mówił prezydent podczas czteroletniej kadencji, zostało m.in. wyremontowanych 21 ełckich zabytków, 19 utworzonych mieszkań komunalnych, stworzone zostały 4 nowe parki oraz zostało zmodernizowanych 16 podwórek.
Łączny koszt tych inwestycji to 24,3 mln zł, z czego 10,8 mln zł zostało wydane na remont budynków, 7,7 mln zł na modernizację podwórek, 3,5 mln zł zostało przeznaczone na budowę parków miejskich, 1,3 mln zł zostało zadysponowanych na budowę mieszkań komunalnych i socjalnych oraz 1 mln zł na renowację ełckich zabytków.

Jak podkreślił prezydent, bezrobocie w mieście spada i na koniec 2017 roku wyniosło 6,5% gdzie rok wcześniej, wnosiło 7,8%. Przybywa za to mieszkańców naszego miasta i na koniec 2017 roku wyniosło 61 tys. 523 osoby, to o 449 osób więcej niż w roku 2016.

W latach 2015-2018 na inwestycję w mieście poszło 201,6 mln zł z czego 150,8 mln zł pozyskane z zewnętrznych źródeł z czego 119,2 mln zł pozyskane z UE.