Zabytkowy parowóz został oddany do renowacji w 2017 roku, miał zostać oddany rok później. Niestety nie został. Gdzie aktualnie przebywa parowóz skoro pieniądze na jego renowacje zostały wydane, a termin minął? Sprawę zbadała Najwyższa Izba Kontroli, dziś na Biuletynie Informacji Publicznej mogliśmy się zapoznać z jej wynikami.


Zarys historyczny


Pod koniec 2016 roku pojawiła się informacja o uzyskaniu przez miasto dofinansowania na pierwszy etap projektu rewitalizacji i zagospodarowania terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku. W 2017 roku ogłoszono przetarg na "naprawę" lokomotywy, dwa miesiące później prezydent miasta przyjął najkorzystniejszą ofertę za kwotę 492 tysięcy złotych, z nieprzekraczalną datą wykonania: 220 dni.

Niestety po upływie tych dni, zabytek nie powrócił do Ełckiej Kolei Wąskotorowej. Sprawą została podjęta przez radnych miejskich. W trakcie Komisji Rozwoju i Infrastruktury, w sprawie zabytku zapytał radny KO-L Ireneusz Dzieniesiewicz. 
-Mamy zarządzenie prezydenta miasta z wykonania budżetu. I czytamy w nim - wykonano renowację zabytkowego taboru kolejowego. Podpisał się pod tym prezydent. Chcę dowiedzieć się, kto przekazał taką informację prezydentowi, poznać osobę, która delikatnie mówiąc wprowadza nas w błąd. - mówił w trakcie komisji radny.
Na jego wątpliwości odpowiedział z-ca prezydenta miasta Ełk, Artur Urbański. Uspokajał i tłumaczył, że remont zabytku się przedłużył oraz, że wszelkie pogłoski o rzekomym zaginięciu lub kradzieży są bezpodstawne.

Kontrola NIK.  Zastępca prezydenta dał wiarę zapewnieniom wykonawcy

Dziś tj. 11.03.2020r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pojawiło się wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli ws. realizacji projektów z zakresu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz rewitalizacji obszarów miejskich finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Poruszany w nim jest również temat zabytku EKW, wspominanej lokomotywy parowej. Możemy w niej przeczytać: Według stanu na 13 lutego 2020r. wykonanie rzeczowe projektu EKW wyniosło 89% gdyż nie została zakończona naprawa zabytkowego parowozu z tendrem. Pojazd ten pozostawał u wykonawcy w Rudzie Śląskiej. Pomimo, że ostatni aneks do umowy z 2018 roku przewidywał zakończenie jego renowacji na dzień 16 sierpnia 2018 r. Wykonawca nie wnosił o przedłużanie terminu naprawy a z-ca Prezydenta wyjaśnił dla NIK, że Zespół Inwestycyjny dał wiarę zapewnieniom wykonawcy o dotrzymaniu terminu. 


Wizja lokalna w Rudzie Śląskiej

W wizji lokalnej wykonanej w Rudzie Śląskiej 20.01.2020 r. przez prezesa Zespołu Inwestycji oraz pracowników MHE, przy współudziale wykonawcy i podwykonawcy, stwierdzono, że prace przy tendrze zostały zakończone i jest on gotowy do transportu. W przypadku parowozu jednak niewykonane prace dotyczyły: osprzętu koła w 50%, budki maszynisty w 15%, instalacji elektrycznej w 50% oraz malowania zewnętrznego w 15%. Odbyły się również próby ruchowe.

Urząd Miasta Ełk, pomimo niezakończenia naprawy parowozu, zapłacił jego wykonawcy 100% wynagrodzenia określonego w umowie tj. 492 000 złotych, w tym opłacił również fakturę VAT w wysokości 47 970 złotych. Fakturę tę zaksięgowano w Urzędzie 17.08.2018 roku nie posiadając wymaganego zgodnie z zawartą z wykonawcą umową końcowego protokołu odbioru.

Zdjęcie archiwalne: Prezydent Andrukiewicz ze swoim zastępcą Arturem Urbańskim


Urząd Miasta Ełk nie informował o fakcie niezakończenia naprawy parowozu z tendrem. Do dnia 13 lutego bieżącego roku nie został naprawiony i przekazany Miastu.

Niewykonanie remontu parowozu z tendrem w określonym w umowie o dofinansowanie terminie zakończenia realizacji projektu może skutkować uznaniem przez IZ poniesionej na ten cel kwoty 369,0 tys. złotych w ramach planowanego dofinansowania jako wydatku niekwalifikowanego.

Zastępca Prezydenta wyjaśnił, że Urząd Miasta planuje podjąć rozmowy z IZ w celu przynajmniej częściowego rozliczenia kosztów naprawy parowozu, zdając sobie sprawę, że faktura końcowa na kwotę 48 tys. złotych może pozostać kosztem niekwalifikowanym. Oświadczył, że w takim przypadku UM będzie dochodził do wykonawcy o zwrot utraconych korzyści oraz kar umownych za nieterminową realizację umowy. 

Sprawa artykułu w "Rozmaitościach Ełckich"


Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że w artykule prasowym z 30 marca 2018 roku, opublikowanym przez Urząd Miasta w "Rozmaitościach Ełckich" i opłaconym ze środków projektu, podano do publicznej wiadomości informację, że wspominany zabytkowy parowóz przeszedł gruntowny remont i jest w pełni sprawny, podczas gdy był on wówczas w trakcie naprawy. 

Pełny raport: bip.elk

Z naszych informacji wynika, że miasto może stracić finansowanie inwestycji (Urząd Marszałkowski). Do sprawy powrócimy.