W czwartek (7 czerwca 2018 r.) w Liceum Mundurowym przy Ełckiej Szkole ZDZ odbył się Piknik Niepodległościowy, który miał pokazać gimnazjalistom jak wygląda praca w służbach mundurowych.


Piknik został zorganizowany dla młodzieży z gimnazjów oraz uczniów szkół podstawowych w ramach którego zostało zaplanowane wiele atrakcji. Gimnazjaliści mogli zapoznać się z pracą w służbach mundurowych (Żandarmerii Wojskowej, Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej) i w służbach ratowniczych. Przygotowany został pokaz mody militarnej przez uczennice technikum fryzjerskiego, pokaz Japońskiej Sztuki Walki Aikido oraz konkurs strzelecki na trenażerze policyjnym. Piknik został zwieńczony loterią fantową i poczęstunkiem kuchni polowej.

Motywem przewodnim pikniku było uczczenie 100 lecia odzyskania niepodległości, propagowanie wartości patriotycznych oraz promowanie służb mundurowych.