Miasto Ełk podpisało umowę na budowę ulicy Norwida w Ełku na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki. W ramach zadania zostaną wykonane m.in. projekt, nowe oświetlenie uliczne oraz kanalizacja teletechniczna. Łączna wartość inwestycji to prawie 6 mln zł.


Będzie to pierwszy etap tak zwanej "małej obwodnicy". Docelowo ma ona skomunikować miasto od ronda przy Grajewskiej, Kilińskiego i Przemysłowej poprzez Emilii Plater, Norwida, wzdłuż torów przez rzekę Ełk aż do ulicy Kościuszki i do Dąbrowskiego. Około 80% pieniędzy na inwestycje pozyskano z Funduszu Dróg Samorządowych (blisko 5 mln. złotych). 

Pierwszy etap

Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Norwida w Ełku na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki w systemie projektuj-buduj.

Zakres prac obejmuje m.in.:
-zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę,
-roboty drogowe,
-wykonanie nawierzchni asfaltowej,
-budowę linii oświetlenia ulicznego,
-budowę kanalizacji teletechnicznej,
-budowę i przebudowę infrastruktury podziemnej w tym kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
-przebudowę sieci energetycznej, sieci wodociągowej i gazowej.

Budowa dotyczy dwóch odcinków o długości:

ul. Norwida – 700 m
ul. Matejki – 147 m
Wykonawcą inwestycji jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o. o. Łączny koszt inwestycji to 5 mln 960 tys. zł. w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi ponad 4 mln 341 tys. zł.
Przewidywany termin wykonania prac to połowa listopada 2020 r.