Kąpielisko w Szeligach zamknięte. Zagrożenie sinicą jest na tyle wysokie, że dzierżawca terenu zwyczajowo przyjętego do kąpieli w Szeligach ze względu na zagrożenie bakteriologiczne zamknął kąpielisko. W jeziorze zauważono również ponadnormatywne ilości śniętych ryb.Jak czytamy na fanage OSP Szeligi - Nasze patrole obserwują masowe śnięcie ryb na jeziorach Łaśmiady oraz Selmęt. Prosimy o rozważne korzystanie z kąpieli w naszym powiecie.

O rozważnym korzystaniu z okolicznych jezior informuje również Gospodarstwo Jeziorowe Sp. z o.o. w Ełku - Zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym Gospodarstwo Jeziorowe Sp. z o.o. w Ełku informuje, że w jeziorze Łaśmiady (gm. Stare Juchy) zauważono ponadnormatywne ilości śniętych ryb (jazgarz, stynka sielawa). Ze względu na wysoką temperaturę wody, brak mieszania i występujący zakwit może to być początek tzw. letniej przyduchy, z którym mieliśmy już do czynienia w roku 2011 i 2014. Jeżeli sytuacja pogodowa nie ulegnie zmianie, zjawisko to będzie się nasilać. Jednocześnie informuję, że o zaistniałej sytuacji powiadomiliśmy właściciela wody – RZGW w Białymstoku, Starostę Powiatowego w Ełku, Powiatowego Lekarza Weterynarii, WIOŚ oraz Urząd Gminy w Starych Juchach.

Śnięte ryby na plaży w miejscowości Piaski (Gmina Ełk)Na załączonym wideo widzimy efekty przyduchy na jeziorze Łaśmiady w gminie Stare Juchy (wschodni brzeg na granicy Gminy Ełk). Prawdopodobną przyczyną tego zjawiska jest utrzymująca się od wielu dni bardzo wysoka temperatura. 

Zależność rozpuszczalności tlenu od temperatury wody (Wikipedia)
0 °C rozpuszczalność tlenu w wodzie wynosi 14,7 mg/l
15 °C rozpuszczalność tlenu w wodzie wynosi 10,3 mg/l
30 °C rozpuszczalność tlenu w wodzie wynosi 7,8 mg/l 
Przyducha może też być powodowana lub jej efekt może nasilać się podczas eutrofizajci, zanieczyszczenia akwenu wodnego czy poprzez nadmierne nawożenie.