Współczesny kontekst i wymiar etyki zawodowej policjanta oraz kultura uczciwości i zagrożenia korupcją w Policji to tematyka szkolenia, w którym uczestniczyli policjanci z Ełku. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów garnizonu warmińsko-mazurskiego.