Kościół Najświętszego Serca Jezusowego po 40-latach doczeka się odświeżenia. Wokół jego murów staneły drewniane rusztowania, które pozwolą robotnikom zmienić pokrycie dachu. Stara miedziana blacha zostanie zmieniona na nowe ceramiczne dachówki.


Kościół NSJ to jedna z największych wizytówek Ełku. Zbudowany w XIX wieku, neogotycki kościół do 1945 roku był świątynią Kościoła ewangelicko-augsburskiego. W trakcie I wojny światowej został prawie całkowicie zniszczony, odbudowany w 1925 roku. W czasie przejścia frontu rosyjskiego w trakcie II wojny światowej kościół zamieniono na magazyn gospodarczy i stajnię dla koni. Pierwotnie wyposażenie jego wnętrza - witraże, posadzka, ławki, organy i chór były zdewastowane. W latach 1945 wnętrze zostało uporządkowane. Zredukowano chór, usuwając jego partie z naw bocznych, sięgających aż po prezbiterium. Naprawiono ławki, uzupełniono braki w posadzkach oraz murach zewnątrz kościoła, odnowiono gruntownie ołtarz główny oraz dwa ołtarze boczne. W roku 1945 z powodu wysiedleń ludności niemieckiej oraz napływie polskich mieszkańców - kościół został wyświęcony i oddany w ręce katolików. Zakupiono nowe żyrandole, dano polichromię, wykonano nowe ołtarze, boazerię, ławki i konfesjonały. Założono nową posadzkę marmurową, wprawiono witraże. Później w latach 1980-1981 odrestaurowano ambonę oraz chór i  zajęto się również pracami na zewnątrz świątyni. Uzupełniono ubytki ceglane w murach, wyremontowano i wzmocniono wieżę, zmieniono pokrycie dachu z czerwonej dachówki na miedzianą blachę. Po 40-latach rozpoczęto kolejny remont, w ciągu ostatnich dni postawione zostały drewniane rusztowania. Służyć one będą robotnikom, którzy wymienią wysłużoną już miedzianą blachę na ceramiczne dachówki. Koszt całej inwestycji to 1,1 miliona złotych. 
(zdjęcie główne: Facebook Rafał Karaś)


Więcej zdjęć w galerii

Wideo: z wizytą w wieży ełckiego Kościoła NSJ: 


Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku na swoim Facebooku: 
Po 40 latach zmieni się wygląd zewnętrzny kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku. W latach 1980-81 czerwoną dachówkę ceramiczną zastąpiła miedziana blacha. Ówczesna technologia wytrzymała cztery dekady. Niestety – pod blachą nie zastosowano materiału izolującego czy zabezpieczającego, więc po latach pojawiły się przecieki przy okazji opadów atmosferycznych. Folie i aluminiowe wanny nie są w stanie należycie ochronić świątyni – sklepienia czy posadzki, która jest mokra praktycznie po każdym opadzie deszczu. Prace zabezpieczające nie na wiele się zdały. Ekspertyza wykazała, że niezbędny jest kapitalny remont dachu.

Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku w latach 2018-2019 roku zabiegała o środki zewnętrzne na remont dachu. Dofinansowanie udało się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i w 2019 roku rozpoczęły się prace przygotowawcze. Obecnie wokół kościoła konstruowane jest drewniane rusztowanie, które pomoże dekarzom w pracach na wysokościach. Zgodnie z umową do 15 sierpnia 2020 roku blachę zastąpi nowa dachówka ceramiczna.

Remont dachu pochłonie ok. 1,1 mln złotych. Wkład własny Parafii NSJ to ok. 300 tys. złotych. Z serca dziękujemy za dotychczas składane ofiary na potrzeby kościoła! Dziękujemy wszystkim, którzy dbają w ten sposób o piękno naszej świątyni i właściwe funkcjonowanie parafii. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy składają ofiary na tacę w każdą drugą niedzielę miesiąca. To ofiara przeznaczona właśnie na cele remontowe. Dobrodziejom, którzy chcą się włączyć w powyższe dzieło podajemy numer konta parafii, na które można przelewać darowizny na nowy dach: PKO BP 47 1020 4724 0000 3202 0027 1221.