Dobiegła końca realizacja projektu w ramach programu „Miejsce spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego”.


– Zadanie polegało na zagospodarowaniu miejsca zwyczajowo wykorzystywanego do rekreacji i integracji mieszkańców, a konkretnie na budowie pomostu na jeziorze Łaśmiady na plaży gminnej w Sajzach – informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Dobrze nam się współpracuje z Powiatem Ełckim, a pomost w Sajzach jest kolejnym tego przykładem. Nad Łaśmiadami chętnie wypoczywają latem nie tylko mieszkańcy Sajz, ale również ełczanie i turyści.

Pomost ma konstrukcję w kształcie litery „T”, z czego dłuższa część ma 16 m długości. Całkowita wartość zadania wyniosła 29.242,15 zł, z czego kwota 14.242,15 pochodziła ze środków Gminy Ełk, zaś 15.000 zł przekazało Starostwo Powiatowe w Ełku. Oficjalne oddanie do użytku pomostu będzie miało miejsce w poniedziałek, 12 sierpnia o godz. 15.00.