Ścieżki rowerowe to jeden z samorządowych filarów inwestycyjnych. Te pojawiają się jak grzyby po deszczu poza miastem, ale nie tylko. Upychane są też przy głównych ciągach komunikacyjnych w centrach miast - również w Ełku. Pieniądze z Unii Europejskiej płyną właśnie na projekty komunikacyjne proekologiczne tzn. takie które mają zmniejszać natężenie ruchu motoryzacyjnego. Przykładem może być niedawno przebudowana ulica Suwalska. W praktyce umiejscowienie ścieżki to często 'być lub nie być' dla unijnego dofinansowania inwestycji.


W wielu miejscach powstały uprzywilejowane przejazdy rowerowe - oznaczone znakiem poziomym D-6a (znak D-6b oznacza przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów) będące kontynuacją ścieżek rowerowych. 

Kolejna ścieżka rowerowa powstaje na Armii Krajowej. Kosztem chodnika i parkingów. Nie wszyscy są zadowoleni
Roboty budowlane polegają na przebudowie istniejącego chodnika na ul. Armii Krajowej w zakresie wydzielenia na nim ścieżki rowerowej.
Ścieżka rowerowa na ul. Armii Krajowej będzie przebiegała na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Orzeszkowej. Długość ciągu rowerowego będzie wynosić 446 metrów. Ścieżka rowerowa dwukierunkowa o szerokości 2,5 metra i będzie wykonana z czerwonej kostki brukowej. Nowa ścieżka rowerowa będzie łączyła się z istniejącą ścieżką rowerową przy ul. Dąbrowskiego.

Ełk ul. Armii Krajowej, zdjęcie z 26 kwietnia 2019 roku


Parkingi 
W ramach inwestycji przebudowana zostanie również zatoka parkingowa przy skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej z ulicą Orzeszkowej. Po przebudowie parkowanie pojazdów na parkingu odbywać się będzie równolegle do osi jezdni. Założono pozostawienie 4 miejsc parkingowych.

W sobotę 27 kwietnia parking przy Szkole Artystycznej został już rozebrany całkowicie. Swojego oburzenia nie kryją niektórzy mieszkańcy oraz najemcy lokali przy ulicy Armii Krajowej, korzystający z parkingów których i tak już brakowało.  

Poniżej zdjęcie z 26 kwietnia - tych parkingów już nie ma, zostały rozebrane. W ich miejsce powstaną nowe 4 miejsca. 


Oświetlenie przy ul. Armii Krajowej
W ramach inwestycji zrealizowana będzie wymiana istniejących sodowych opraw i wysięgników wzdłuż ul. Armii Krajowej – 66 wysięgników wraz z oprawami typu LED.

Pojawi się również dodatkowe doświetlenie ulicy wraz z przejściami dla pieszych na odcinku pomiędzy ul. Orzeszkowej i ul. Dąbrowskiego – 13 wysięgników wraz z oprawami typu LED.

Zakończenie prac jest przewidziane na 30 sierpnia 2019 roku.

Artykuł powiązany: Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku