Środowiskowy Dom Samopomocy „Lawendowy Zakątek” w Ełku zwiększył liczbę miejsc. Aktualnie liczba miejsc w „Lawendowym Zakątku” wynosi 45 miejsc dziennych i 4 miejsca całodobowe.


Wojewoda Warmińsko-Mazurski na wniosek Prezydenta Miasta Ełku zwiększył liczbę miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy „Lawendowy Zakątek” w Ełku. Od 1 października 2020 r. liczba miejsc w ośrodku wzrosła o 7 miejsc i aktualnie wynosi 45 miejsc dziennych i 4 miejsca całodobowe. Funkcjonowanie Domu finansowane jest w ramach dotacji przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Zwiększenie miejsc spowoduje także zwiększenie środków na działalność Domu.

Zadaniami ŚDS są m.in.:
  • prowadzenie zajęć terapeutycznych odpowiednich do możliwości oraz zainteresowań i preferencji indywidualnych uczestników,
  • uczestnicy i ich rodziny otrzymują pomoc i wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych i problemów występujących w życiu rodzinnym – pomocą służą: psycholog, pracownik socjalny, terapeuci i opiekunowie,
  • w razie potrzeb korzystają z pobytu całodobowego, który jest krótkoterminowym działaniem pomocowym dla uczestników Domu.
Środowiskowy Dom Samopomocy Lawendowy Zakątek przy ul. Kościuszki 28B w Ełku funkcjonuje od 12 lutego 2016 roku, a od początku 2020 roku istnieje jako gminna jednostka organizacyjna pomocy społecznej. Ośrodek przeznaczony jest dla osób z chorobami psychicznymi, chorobą Alzheimera, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi zaburzeniami psychicznymi.
W ŚDS pracuje 14 osób, pod opieką których przebywają uczestnicy, dzięki czemu ich rodziny dysponują czasem, który mogą wykorzystać na odpoczynek, pracę lub załatwianie spraw osobistych.

Ośrodek realizuje swoje usługi poprzez:
  • terapię,
  • rehabilitację,
  • specjalistyczne poradnictwo w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i umiejętności społecznych,
  • posiada samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W godzinach pracy Ośrodka tj. 7.00-15.30 uczestnicy zapewnione mają  II-gie śniadanie przygotowane w ramach treningu kulinarnego oraz gorący posiłek. Spędzają wolny czas zgodnie z ich potrzebami, możliwościami, zainteresowaniami. Integrują się ze środowiskiem lokalnym.