Wczoraj 12.11.2019 r. władze Powiatu Ełckiego i Gminy Ełk oficjalnie oddały do użytku ścieżkę rowerową łączącą Piaski ze Stradunami oraz zmodernizowaną drogę powiatową biegnącą przez miejscowość Sajzy.

W ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa  drogi powiatowej nr 1857 N dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) przez m. Sajzy” m.in. poszerzono jezdnię, wykonano nową nawierzchnię bitumiczną, przebudowano skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdami na posesje oraz wybudowano chodniki.
To kolejna przebudowa infrastruktury drogowej, którą zrealizowały wspólnie dwa samorządy, czyli Gmina Ełk z Powiatem Ełckim. Inwestycja pochłonęła około 3,5 mln złotych.

Wartość całej inwestycji wyniosła ponad 3,5 mln złotych. Na to zadanie z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskano 50 % wartości robót. Pozostałą część stanowiły środki własne Powiatu Ełckiego oraz partnera Gminy Ełk.

Bardzo dobrze współpracuje mi się z Powiatem Ełckim i starostą Markiem Chojnowskim i inwestycja w Sajzach jest przykładem tej współpracy – informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk.

Inwestycja dotyczyła nowej, poszerzonej nawierzchni o długości prawie 2,5 km. Zbudowana została także linia oświetleniowa i można zażartować, że w Sajzach jest teraz jak w Las Vegas - dodaje.

Z kolei wykonana ścieżka pieszo-rowerowa na odcinku Piaski-Straduny wykonana było przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku. Wartość tych robót to blisko 50 tysięcy złotych. Docelowo planowana jest także we współpracy z Nadleśnictwem Ełk ścieżka w kierunku miejscowości Malinówka.

- Zmodernizowana droga oraz biegnąca wzdłuż niej ścieżka rowerowa poprawi bezpieczeństwo i komfort wszystkich użytkowników tej drogi zarówno kierowców, rowerzystów jak i samych pieszych. Będziemy robić wszystko, aby w niedalekiej przyszłości przebudować również odcinek tej samej drogi w Stradunach – zaznacza starosta ełcki Marek Chojnowski.

W ramach zadania przebudowano skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdami na posesje, powstały nowe chodniki, utwardzono także pobocza. Na nowej drodze wykonano zatoki autobusowe.