Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski, przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Ełku wraz z przedstawicielami związku: Jerzym Czepułkowskim – przewodniczącym zarządu, Krzysztofem Wilczyńskim – sekretarzem związku, a także Bartoszem Detkiewiczem – prezesem spółki „Eko-Mazury” wziął udział w spotkaniu w Ministerstwie Klimatu.


Przypomnijmy, że Ministerstwo Klimatu powstało 15 listopada 2019 roku w dniu powołania drugiego rządu Mateusza Morawieckiego. Działalność Ministerstwa Klimatu obejmuje bardzo szeroki zakres spraw, w tym przede wszystkim ochronę i racjonalne wykorzystywanie zasobów środowiska. To właśnie w tej instytucji omawiane są także sprawy związane z gospodarką odpadami.

Spotkanie z wiceministrem Jackiem Ozdobą i pracownikami ministerstwa dotyczyło przede wszystkim ustaw o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o odpadach.

Chyba już wszyscy wiedzą, że nowe przepisy narzucają na miasta, gminy i mieszkańców nie tylko nowe obowiązki, ale także niosą za sobą bardzo wysokie koszty funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadami w naszym kraju – mówi Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Nie mogliśmy siedzieć z założonymi rękami i czekać na efekty wprowadzenia ustaw i rozporządzeń dotyczących odpadów.

Przedyskutowano sprawę zmiany sposobu naliczania kar za brak osiągnięcia określonych wskaźników recyklingu przez gminy. Warto wspomnieć, że w roku 2035 aż 65 proc. odpadów powinniśmy poddawać recyklingowi. Obowiązek ten wynika z unijnych przepisów. Minister usłyszał prośbę o rozważenie zachowania dotychczasowego sposobu liczenia poziomów recyklingu.

Osiągnęliśmy sukces, bo minister powiedział, że projekt rozporządzenia dotyczący tych spraw od teraz jest nieaktualny i nie będzie brany pod uwagę – dodaje Tomasz Osewski. – Cieszę się z efektów tego spotkania, bo gdyby nie ta wizyta, to samorządy lokalne musiałyby liczyć się z poważnymi konsekwencjami finansowymi, jak na przykład miasto Ełk, któremu groziło 3 mln kary za nieosiągnięcie określonych wskaźników.

(źródło Urząd Gminy Ełk)