„Narkotyki i dopalacze zabijają” - celem kampanii jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia. Kolejne spotkanie z tego cyklu przeprowadzili policjanci w szkole w Ełku.