W dniu 18 września 2023 r. Komisja kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem nr 11/2023 Komendanta Powiatowa PSP w Ełku z 01 września 2023 r. przeprowadziła I etap postępowania kwalifikacyjnego - pierwsza ocena dokumentów i nadanie numerów identyfikacyjnych kandydatom.