„Pro-Medica” w Ełku informuje o możliwości wykonania odpłatnych badań przeciwciał IgM oraz IgG specyficznych dla koronawirusa SARS-CoV-2.


Oznaczenie przeciwciał anty SARS-CoV-2 jest badaniem pomocniczym w diagnostyce zakażenia COVID-19. W „Pro-Medica” w Ełku można wykonać odpłatnie oznaczenia przeciwciał IgM oraz IgG specyficznych dla koronawirusa SARS-CoV-2. Wynik badania serologicznego powinien być interpretowany w połączeniu z objawami klinicznymi i wywiadem epidemiologicznym.

 • Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 w klasie IgM pojawiają się we krwi pomiędzy 7-10 dniem od wystąpienia objawów, ich obecność może świadczyć o aktywnym zakażeniu. Badanie jest wskazane u osób bez objawów, które podejrzewają, że miały kontakt z osobą zakażoną i przebyły infekcję SARS-CoV-2.
 • Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG pojawiają się we krwi pomiędzy 11-14 dniem od wystąpienia objawów i utrzymują długo po wygaśnięciu infekcji. Ich obecność może świadczyć o przebytym zakażeniu.

Kiedy warto wykonać badanie?

 • U osób, które przechodziły infekcję z objawami charakterystycznymi dla COVID-19 lub grypopodobne, które nie były podane diagnostyce,
 • badania przesiewowe u osób, które miały kontakt z zakażonymi SARS-CoV-2, ale nie spełniają kryteriów wykonania badań genetycznych,
 • monitorowanie osób narażonych na SARS-CoV-2 dla wychwycenia zakażeń bezobjawowych lub objawowych,
 • dla decyzji o kwarantannie, jej kontynuacji lub przerwaniu.

Koszt badania:

 • w klasie IgM – 90zł oraz w klasie IgG – 90 zł.

Materiał do badania można pobrać w:

 • punkcie pobrań Centralnego Laboratorium Analitycznego, przy ul. Baranki 24 w Ełku 
  od poniedziałku do piątku w godz. 7:15-12.00
  w soboty w godz. 7.30-12.00,
 • punkcie pobrań Centralnego Laboratorium Analitycznego, przy ul. Konopnickiej 1 w Ełku
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-12.00.

Ponadto Laboratorium Mikrobiologiczne „Pro-Medica” w Ełku wykonuje komercyjne badania w kierunku SARS-CoV-2 (COVID-19). Wykonywane badania są tożsame z badaniami wykonywanymi przez Sanepid.

Próbki pobierane są w mobilnym punkcie Covid-19 przy Pro-Medica w Ełku przez pracowników laboratorium mikrobiologicznego i transportowane są do Warszawy w celu wykonania testu. Czas oczekiwania na wynik to 48 godzin. Badania są odpłatne, koszt to 500 zł.

Próbki pobierane są codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9.00 do 11.00.

Testy wykonywane są dla:

 • osób prywatnych, 
 • osób wyjeżdzających do prywatnych uzdrowisk, 
 • osób przyjeżdzających z zagranicy, 
 • obcokrajowców ubiegających się o pracę w Polsce, 
 • osobom odbywającym praktyki a nie objętych ustawą, 
 • wyjeżdzających do pracy za granicą, 
 • niektórym pacjentom na życzenie do zabiegów.

Więcej na: http://www.promedica.elk.com.pl/