Przez ponad dwa miesiące zamknięty będzie most nad rzeką Ełk w miejscowości Miluki. Zamknięcie spowodowane będzie pracami związanymi z przebudową mostu. Objazd przeprowadzony będzie przez Krokocie - Przykopkę do DK16.


W związku z przebudową mostu wraz z dojazdami w miejscowości Miluki, w dniach od  18.06.2018 do 30.08.2018 zostaje zawieszone kursowanie autobusów komunikacji miejskiej do miejscowości Miluki, Krokocie i Płociczno. Nie będą także obsługiwane  przystanki nr 111-01 Oracze (kier. Krokocie) i nr 111-06 Oracze.

W tym okresie zmienione zostaną na odcinku od Oracz do Sajz godziny odjazdów z poszczególnych przystanków dla  kursów, które dotychczas obsługiwały przystanki na odcinku od Oracz do Płociczna.