Młody

Oceniono 1 raz(y) 1

To wstyd że tylko 30 jak co drugi nie nosi maski. Premier nie będzie zadowolony z ełckiej Policji.

Artur

Oceniono 12 raz(y) 8

Kasy brakuje pisiorom i wysłali na ulicę swoje psy gończe.

mala

Oceniono 3 raz(y) 3

Cytuję " W związku z przepisami wprowadzonymi dnia 10 października 2020r...". Mozna wiedzieć dokładnie o które przepisy chodzi. Bo z tego co wiem, to 10 października nic sie nie zmieniło w zakresie noszenia maseczek przez osoby zdrowe. Oczywiście piszę pod względem prawnym, bo pod względem przekazywania strachu i NIEWIEDZY DZIENNIKARSKIEJ ;( ;( ;( to dużo się zmieniło ;( .

max

Oceniono 1 raz(y) 1

Może wreszcie ktoś poczyta te rozporządzenia według których karane są osoby , a brzmi ta tak„Art. 46a. W przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, na podstawie danych przekazanych
przez ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do
spraw administracji publicznej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wojewodów:
1) zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia
epidemicznego,
2) rodzaj stosowanych rozwiązań – w zakresie określonym w art. 46b
– mając na względzie zakres stosowanych rozwiązań oraz uwzględniając bieżące możliwości budżetu państwa oraz
budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Art. 46b. W rozporządzeniu, o którym mowa w ar