Dzisiaj odbyło się otwarcie restauracji McDonald’s w Stolicy Mazur. Spotkanie było okazją do podsumowania wieloletniej już historii powstawania inwestycji w naszym mieście, ale również do podkreślenia społecznej działalności Rolanda McDonalda w Polsce. Przedstawiciel inwestora wręczył czeki o wartości po 5 tys. zł dwóm ełckim stowarzyszeniom.


Na dzisiejszym oficjalnym otwarciu restauracji Mc Donald’s w Ełku uczestniczyło wielu zaproszonych gości. Byli obecni zarówno przedstawiciele samorządu, m.in. Tomasz Andrukiewicz prezydent Ełku wraz z zastępcami oraz Marek Chojnowski starosta ełcki. Nie zabrakło również przedstawicieli instytucji uczestniczących przy realizacji tej inwestycji raz przedstawicieli ełckich stowarzyszeń. Ale dzisiaj największą radość wszystkim zdecydowanie strawiła obecność dzieci, które wraz z prezydentem miasta oraz starostą ełckim przecięły wstęgę, a tym samym oficjalnie otworzyły restaurację McDonald’s w Ełku. Jak twierdził Dominik Szulowski z McDonald’s dzisiejsza uroczystość w Ełku była jedną z najmilszych, w jakiej dane mu było uczestniczyć w ostatnim czasie.

Prezydent miasta Tomasz Andrukiewicz w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na trzy aspekty związane z powstaniem McDonald’s w Ełku. Podczas realizacji tej inwestycji zagospodarowana została kolejna przestrzeń miasta na cele biznesowe. Powstały też nowe miejsca pracy, dzięki czemu zatrudnienie znalazło ponad 60 osób. Prezydent podkreślił również istotę badań ultrasonograficznych, z których dzięki współpracy z Fundacją Rolanda McDonalda każdego roku korzystają najmłodsi mieszkańcy naszego miasta.

Działalność McDonald’s wykracza poza usługi typu fast – food. Roland McDonald jest bowiem również założycielem Fundacji, której nadrzędnym celem jest profilaktyka i wczesne wykrywania chorób u dzieci, szczególnie onkologicznych. Działania te są organizowane pod hasłem „NIE nowotworom u dzieci”. W ramach tej właśnie działalności m.in. w mieście Ełku co roku organizowane są bezpłatne, profilaktyczne badania USG małych dzieci. Badania te odbywają się na pokładzie specjalnego ambulansu.

By podkreślić znaczenie działalności społecznie użytecznej na dzisiejszym otwarciu Dominik Szulowski w imieniu McDonald’s wręczył czeki o wartości po 5 tys. zł każdy dwóm stowarzyszeniom. Otrzymały je ONKOLUDKI Stowarzyszenie Rodzin Dzieci z Chorobą Nowotworową oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko – Mazurski Oddział w Ełku.

Bryła restauracji jest standardowa, tj. taka jak w większości miast w Polsce. Natomiast wystrój został dobrany adekwatnie do naszego miasta. Inwestorzy zdecydowali, że najlepiej charakter tego miejsca odda stylizacja typu „Alfabet”. Jest to stylizacja kolorowa, przyjazna i jednocześnie nowoczesna, która spełni oczekiwania zarówno dzieci jak i dorosłych. Ponieważ McDonald’s stawia na rodziny oraz wspólne spędzanie wolnego czasu i przede wszystkim wspólne posiłki.

Inwestycja McDonald’s w Ełku jest ok. 20 inwestycją zrealizowaną przez inwestora w tym roku oraz ok. 420 ogólnie przez wszystkie lata działalności. Aktualnie McDonald zatrudnia ok 24 tys. osób w całej Polsce. W Ełku na początek zatrudnionych zostało 65 osób. Poziom zatrudnienia jednak zależny będzie m.in. od poziomu sprzedaży.

Pierwsze rozmowy o powstaniu McDonald’s w Ełku prowadzone były ok. 20 lat temu. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczeniem pod inwestycję McDonald’s powstały z kolei w 2003 roku. Pierwotnie restauracja miała znajdować się na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Parkowej nieopodal rzeki. Inwestycja w tym miejscu jednak nie powstała. Do rozmów z inwestorem powrócono po kilu latach i w rezultacie pięć lat temu, tj. w październiku 2013 r. McDonald’s kupił od miasta działkę usytuowaną na os. Tuwima przy ul. 11 listopada. Jednak ostatecznie inwestor również w tym obszarze nie zdecydował się na umiejscowienie restauracji.