8 października Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin gościł w Urzędzie Gminy Ełk.

Marszałek spotkał się z Wójtem Gminy Ełk Tomaszem Osewskim, a także członkami Rady Przedsiębiorczości, która z powodzeniem funkcjonuje w Gminie Ełk.

Bardzo się cieszę, że miałem okazję bezpośredniego spotkania z Panem marszałkiem, bo był czas na podsumowanie dotychczas zrealizowanych wspólnie inwestycji, zwłaszcza w zakresie infrastruktury drogowej, takich jak np. ostatnio w Siedliskach – powiedział Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. - Omówiliśmy też plany rozwojowe na najbliższe lata.

Gustaw Marek Brzezin i Tomasz Osewski wyrazili przekonanie, że powstanie jeszcze wiele wspólnych inwestycji. Środki mają pochodzić na to nie tylko z budżetów samorządów, ale także z programów europejskich.

W spotkaniu z przedsiębiorcami Gminy Ełk, którzy podzielili się swoimi problemami i propozycjami w działaniu w kolejnych latach, wzięła udział także Urszula Pasławska, poseł na Sejm RP z naszego regionu.