Umiejętności sprawnego posługiwania się bronią jest dla policjanta ważnym elementem szkolenia i obowiązkiem każdego funkcjonariusza. Dlatego regularnie przeprowadzane są treningi strzeleckie.