Przebudowa chodnika w zakresie wydzielenia ścieżki rowerowej przy ul. Armii Krajowej wraz z budową i przebudową oświetlenia ulicznego dobiegła końca. Łączny koszt inwestycji to ponad 1 mln zł.


Zgodnie z planem 30 sierpnia zakończył się odbiór prac przebudowy chodnika w zakresie wydzielenia ścieżki rowerowej przy ul. Armii Krajowej, na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Orzeszkowej.

Zakres prac inwestycji obejmował m.in. ułożenie nowej nawierzchni chodnika oraz nawierzchni ścieżki rowerowej z czerwonej kostki brukowej, budowę nowej linii oświetleniowej wraz z montażem 13 słupów oświetleniowych z oprawami na odcinku pomiędzy ul. Orzeszkowej i ul. Dąbrowskiego, a także wymianę 66 wysięgników i opraw w pozostałych latarniach.

Dodatkowo w ramach zadania wykonano miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz oznakowanie pionowe i poziome, a także przeprowadzono regulację studzienek.

Łączny koszt prac to kwota ponad 1 mln 34 tys. zł z czego 846 tys. zł to dofinansowanie ze środków UE.

Inwestycja realizowana była w ramach zadania: „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – I etap” Przebudowa chodnika w zakresie wydzielenia na nim ścieżki rowerowej przy ulicy Armii Krajowej wraz z budową i przebudową oświetlenia ulicznego przy ulicy Armii Krajowej w Ełku