4 lutego rusza kwalifikacja wojskowa. Do 11 marca przejdzie ją około 215 tysięcy osób w całej Polsce. To przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2001 roku. Ale nie tylko. Sprawdź, kogo może jeszcze wezwać wojsko i co się stanie gdy nie stawisz się na komisję.


Zbliża się termin tegorocznej kwalifikacji wojskowej. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji mają w tym roku przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2001 roku. Kwalifikacja odbędzie się w dniach od 4 lutego do 11 marca 2020 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego w przy ul. 11 Listopada 24 w Ełku.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. dotyczy:

  • mężczyzn urodzonych w 2001 roku (tzw. rocznik podstawowy), 
  • mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (tzw. roczniki starsze),
  • osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 1999-2000, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 1999-2000, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • kobiet urodzonych w latach 1996-2001, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych  i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będących studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli  nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Do kwalifikacji wojskowej mogą zostać wezwane również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przeprowadzeniu komisji wojskowej na rok 2020 - TUTAJ

Co należy zabrać ze sobą na komisję wojskową?

Wezwani na komisję muszą zabrać ze sobą dowód osobisty, dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, aktualną fotografię o wymiarach 3x4cm (bez nakrycia głowy) oraz dokumenty stwierdzające wykształcenie lub pobieranie naki. Osoby, stawiające się do kwalifikacji po raz kolejny, powinny dodatkowo zabrać ze sobą ksiązeczkę wojskową oraz dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy).

Co grozi za niestawienie się na komisję wojskową? 

Należy pamiętać, że w razie nie zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt lub burmistrz (prezydent miasta) - z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na taką osobę grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie do kwalifikacji wojskowej przez policję. Wezwanie na komisję trzeba zatem taktować poważnie. 


(zdj. poglądowe)