W czwartek 13 czerwca odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie zagospodarowania terenu na osiedlu Jeziorna przy ulicach Jana Pawła II i Wyszyńskiego.


Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 13 czerwca 2019 r. w godzinach 14.00 – 18.00 na skwerze księdza Foksa przy ul. Jana Pawła II.

Od 3 czerwca do 24 czerwca prowadzone są konsultacje społeczne, których celem jest:

określenie zapotrzebowania na nowe miejsca parkingowe w miejscu boisk przy ul. Wyszyńskiego na osiedlu Jeziorna

określenie lokalizacji niepublicznej szkoły podstawowej w obrębie posesji kościoła pw. św. Rafała Kalinowskiego

Ankietę można wypełnić w formie elektronicznej lub papierowej:
pobrać ze strony miasta Ełku:

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/161/Inne_opracowania_planistyczne_i_programy/

odebrać w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Ełku w pokojach 232 lub 233 (I piętro). Ankietę można też wysłać na adres um@um.elk.pl

Konsultacje związane są z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Wyszyńskiego”.