Teraz jest czas decyzji – zapraszamy studentów do pisania prac o Ełku i wzięcia udziału w" Konkursie na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Ełk". Pula Nagród wynosi 15 000 zł.


Konkurs skierowany jest do absolwentów studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich, doktoranckich oraz słuchaczy studiów podyplomowych, piszących swoje prace na temat Ełku, w obszarze np. turystyki i rekreacji, polityki społecznej, administracji publicznej, rozwoju przedsiębiorczości, architektury krajobrazu, urbanistyki czy historii miasta.
Pula nagród na ten rok wynosi 15 000 zł.
Prace należy składać do 15 października 2020 r., w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku.

Konkurs w 2019 roku

W 2019 roku na konkurs wpłynęło 14 prac: 8 prac magisterskich, 2 prace inżynierskie oraz 4 prace licencjackie.

Tematyka prac była bardzo zróżnicowana, ale zawsze związana z miastem Ełk. Dotyczyły one m.in. takich dziedzin jak: architektura krajobrazu, urbanistyka, gospodarka przestrzenna i turystyczna, historia miasta, czy pedagogika.

Po zapoznaniu się z rekomendacją kapituły Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz przyznał 3 nagrody(I oraz dwie II EX AEQUO) oraz 4 wyróżnienia.

Więcej na: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/procedury/11/112/Nagroda_Prezydenta_Miasta_Elku_za_wyrozniajaca_sie_prace_dyplomowa_o_tematyce_zwiazanej_z_miastem_Elk/

Szczegółowych informacji udziela Wydział Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku, tel. (87) 73 26 42 74, e-mail: a.lewandowska@um.elk.pl