Najprawdopodobniej skończy się luksus we więzieniach. Nowa władza planuje, by więźniowie odbywający swoje kary, odpracowywali je na rzecz społeczeństwa.