Kończy się termin składania wniosków rekrutacyjnych do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2018/2019. W rekrutacji uczestniczą dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na obszarze Miasta Ełku, które w roku szkolnym 2017/2018 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych. Rekrutacja potrwa do 16 marca.


Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

Do 23 lutego 2018 r. rodzice dzieci obecnie uczęszczających do miejskich przedszkoli publicznych(tj. w roku szkolnym 2017/2018) - składali do dyrektora przedszkola pisemną deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu na rok szkolny 2018/2019.


Uwaga!
Kandydaci mieszkający poza obszarem Miasta Ełku mogą zostać przyjęci do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (I etap) i uzupełniającego (II etap), miasto nadal będzie dysponować wolnymi miejscami w przedszkolu.

Harmonogram rekrutacyjny do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ełk na rok szkolny 2018/2019