Z pozoru piękne i urokliwe, ale co tak naprawdę kryje w sobie Jezioro Ełckie? Według raportu o stanie wody jeziora przygotowywanego w latach 2015-2016 przez naukowców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ełcki akwen jest poważnie zagrożony. Temat podjął podczas połączonej Komisji Mienia Komunalnego oraz Budżetowej i Rozwoju RM Ełku, Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego - Andrzej Semeńczuk.


Podczas ostatniej Komisji Mienia Komunalnego oraz Budżetowej i Rozwoju Rady Miasta Ełku, która odbyła się 27 sierpnia 2018 r Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego, Andrzej Semeńczuk wypowiedział się na temat stanu Jeziora Ełckiego. W swojej wypowiedzi odniósł się do badania wody i dna Jeziora Ełckiego oraz odpowiednich pomiarów hydrologicznych wykonanych przez naukowców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Jak mówi Andrzej Semeńczuk podczas ostatniej komisji - Proszę Państwa, jest jedno wielkie niebezpieczeństwo, na które chciałbym zwrócić Państwa uwagę - nasze jezioro. Rzeką Ełk dopływa co roku ponad 24 tony fosforu, który się odkłada w naszych wymoczkach. To powoduje również to proszę państwa, że w okresie letnim strefa beztlenowa zaczyna się prawie poniżej 3 m (...) Piękną plażę żeśmy wybudowali ale powiem, że może nie za kilkadziesiąt, a za może kilka lat z tej plaży nie będziemy mogli korzystać. Dlatego, że eutrofizacja postępuje niesamowicie szybko w naszym jeziorze...

Oryginalna wypowiedź na załączonym poniżej materiale wideo - od 32 minuty.  

Problem znany od dawna
Problem był szeroko poruszany w zeszłym roku w ełckich mediach. W maju Rozmaitości Ełckie pisały: Jezioro Ełckie zamienia się w sadzawkę; natomiast dm.elk.pl Niepokojące "zjawiska" jeziora Ełckiego. 

Miasto miało zająć się problemem, ale jak widać Naczelnik Wydziału Komunalnego głośno dopomina się o działania i przeznaczenie odpowiednich środków zaradczych.

W szczegółowej analizie której dokonano przy 15 ujściach w tym kanałów deszczowych, ujścia jeziora Selment Mały, dopływu z Sunowa i Gospodarstwa Rybackiego czy rzeki Ełk dowiadujemy się o bardzo wysokim stężeniu azotu i fosforu. W trakcie opadów stężenie bakteriami kałowymi / bakterii Escherichia coli w wodach Jeziora Ełckiego przekraczane jest nawet 12 krotnie.