Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dotyczącą budowy odcinka drogi ekspresowej S61 Wysokie - Raczki. Budowa obejmie odcinek drogi ekspresowej o długości 20,2 km. To pierwszy z trzech odcinków drogi ekspresowej S61 realizowanych na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego. Niebawem pozostałe dwa odcinki S61 (Szczuczyn - Ełk Południe i Ełk Południe - Wysokie) powinny uzyskać decyzję ZRID. Wtedy też prace budowlane obejmą całość ponad 66-kilometrowego odcinka między Szczuczynem, a Raczkami.

Rusza budowa trasy Via Baltica w powiecie ełckim, naszym powiecie. Dzisiaj oficjalnie odbyła się inauguracja budowy S61 Wysokie – Raczki.

Moi drodzy, wyrównywanie szans rozwojowych naszego regionu i działania na rzecz rozwoju Polski północno-wschodniej były i są moim priorytetem. Dopilnowałem, aby większość z naszych potrzeb infrastrukturalnych spełnić. Chciałbym, abyście pamiętali, że schemat procesu inwestycyjnego dotyczącego budowy dróg m.in. przetargi, projekty i budowa drogi wymaga czasu - mówi Wojciech Kossakowski.

15 kwietnia 2016 roku ogłoszono przetarg na projekt i budowę, 4 lipca 2018 r. - podpisano umowę z Wykonawcą, dzisiaj zainaugurowaliśmy roboty. Planowany termin zakończenia kontraktu to połowa 2021 roku. Wchodzimy w etap realizacji umów - dodaje.

Wykonawca wybuduje

Zgodnie z kontraktem powstanie droga ekspresowa o przekroju dwujezdniowym wraz z drogami serwisowymi. Zostanie wykonany remont wybranych dróg lokalnych oraz zbudowane zostaną urządzenia ochrony środowiska. W ramach inwestycji powstanie m.in. 25 obiektów inżynierskich oraz węzeł Wysokie. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z betonu cementowego i dostosowana do ciężkiego ruchu z obciążeniami nawierzchni 115 kN/oś (11,5 tony na oś).

Wykonawcą ponad 20-kilometrowego fragmentu trasy od węzła Wysokie do Raczek o wartości 484,3 mln zł jest firma Budimex S.A. Planowany termin zakończenia kontraktu to połowa 2021 r. 

Fragment Via Baltica

Budowa drogi ekspresowej S61 jest inwestycją istotną nie tylko dla sieci dróg w Polsce, ale ma też znaczenie europejskie - łącząc się z drogę ekspresową S8 Wrocław - Warszawa - Białystok, tworzy międzynarodowy korytarz transportowy Via Baltica. Docelowo przejmie on ruch tranzytowy pomiędzy krajami bałtyckimi i Europą Zachodnią.

Dofinansowanie UE

Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko, odc. Szczuczyn - Raczki jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF).

Kalendarium

15 października 2015 r. - uzyskano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych

4 lipca 2018 r. -  podpisano umowę z Wykonawcą

4 marca 2019 r. - złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID

7 października 2019 r. - uzyskano decyzję ZRID