Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego przedstawił dane dotyczące pobożności Polaków w 2018 roku. Jak wyglądało uczestnictwo w Mszach Świętych oraz ilu z wierzących przyjmuje Komunię Świętą?

W naszym kraju jest ponad 10 tys. parafii w tym 663 parafie zakonne. Ogółem w Polsce pracuje około 21 tys. księży.
Ełcka Diecezja należy do jednej z mniejszych - ok 459 tys. katolików z 152 parafiami - o 2 więcej w stosunku do roku 2016).
W badanym 2018 roku w Polsce rocznie chrzest udzielony został 386 tys. osobom. Jest to liczba mniejsza niż w 2017 roku (392 tys.). Ta statystyka od dekad bardzo blisko pokrywa się z liczbą urodzeń. Sakrament bierzmowania przyjęło już tylko 288,9 tys. osób (2018). 
W diecezji ełckiej w 2018 roku chrztu udzielono 5036 osobom - ponad 200 mniej w stosunku do roku 2017. Natomiast sakramentu bierzmowania w roku 2018 udzielono 4069 osobom, a w roku 2017 - 3954 wierzącym.


Ile osób chodziło do Kościoła w 2018 roku?

Statystyki przedstawiają dane dotyczące liczby Polaków uczestniczących w Mszach Świętych oraz liczby Polaków przyjmujących Komunię Świętą. Są one dość zaskakujące – w 2018 roku w niedzielę w kościele pojawiło się 38,2% katolików. Najgorzej wypadają diecezje łódzka i szczecińsko-kamieńska, gdzie statystyki wynoszą poniżej 25%. Najlepiej się przedstawiają diecezje tarnowska (71,3%), rzeszowska (64,3%) i przemyska (60,4%).

Ilu uczniów uczęszcza na lekce religii?

Wg opracowania Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego średnio w zajęciach z religii bierze udział 88% uczniów. Najwięcej w diecezji pelplińskiej oraz rzeszowskiej - po 99%. W diecezji ełckiej ten odsetek wynosi 91,7%.
Najmniej uczniów uczęszcza na zajęcia w diecezji warszawskiej - 74,8% oraz w diecezji sosnowieckiej 75,2%. Nie wszystkie diecezje zebrały takie dane.

Ile osób przyjmowało Komunię Świętą w 2018 roku?

W tej kwestii Polska przedstawia się jeszcze gorzej. Średnio do Komunii przystąpiło 17,3% katolików. I ta statystyka jest bliska diecezji ełckiej - 18,2%. Najlepiej znowu plasuje się diecezja tarnowska z wynikiem 26,9%. Najmniej osób przyjmuje Komunię Świętą w diecezjach koszalińsko-kołobrzeskiej (11,3%).


Źródło: http://iskk.pl/