St. sierż. Piotr Szyszko otrzymał odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Funkcjonariusz z Ełku oddał już około 26 litrów krwi. Policjant czynnie angażuje się także w edukację dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Wie, jakie to wszystko ważne, bo pracuje również jako ratownik medyczny.