Ostatnie 30 lat to okres znaczących przemian ustrojowych naszego kraju, a także historia tworzenia i funkcjonowania polskiej samorządności. Od 1990 roku, czyli momentu powołania pierwszego ełckiego samorządu trwa właśnie ósma, tym razem pięcioletnia kadencja.


Jubileuszowa 30. rocznica wolnych wyborów do rad gmin (27 maja 1990 r.), to szczególny moment w polskiej samorządności. To czas, w którym należy zwrócić uwagę na znaczenie i rolę samorządów terytorialnych w Polsce. To ukłon w stronę społeczności lokalnych, które angażując się w sprawy publiczne, kształtują nie tylko naszą rzeczywistość, ale także mają wpływ na przyszłość. 
Dziękuję całemu ełckiemu samorządowi za wiele lat dobrej i skutecznej współpracy. Dziękuję radnym wszystkich kadencji oraz prezydentom: Adamowi Puzie, Zdzisławowi Fadrowskiemu oraz Januszowi Nowakowskiemu. Dzięki naszym wspólnym działaniom, niejednokrotnie trudnym decyzjom udało nam się zrealizować wiele działań, które teraz służą naszej ełckiej społeczności. Przemyślane zarządzanie miastem i zmianami, rozmowy z mieszkańcami oraz umiejętność podejmowania kompromisów spowodowały, że dzisiaj Ełk jest miastem wyjątkowym. Takim, z którego możemy być dumni, w którym chcemy mieszkać i do, którego chcemy wracać. Naszą małą Ojczyzną - domem na mapie Polski i świata. - Tomasz Andrukiewicz, prezydent Miasta Ełku.

Poniżej przedstawiamy krótką prezentację osób, które w ciągu minionych 30 lat budowały ełcką samorządność:

 

I Kadencja 1990 – 1994

Prezydent Miasta Ełku: Adam Puza

Zastępca Prezydenta Miasta Ełku: Franciszek Hołubowicz, następnie Romuald Mosdorf.

Członkowie Zarządu: Romuald Baranowski, Sławomir Chilicki, Grzegorz Kott, Kazimierz Patruś, Witold Kowalczyk.

Przewodniczący Rady Miasta Ełku: Józef Rejewski (śp.), potem Wiesław Guzewicz

 

Radni w kadencji 1990 – 1994:

Romuald Baranowski, Jan Bubienko (śp.), Wiesław Buczko, Sławomir Chilicki, Stanisław Dzienisiewicz (śp.), Władysław Brzuzy, Ryszard Gajdkosz, Zbigniew Gajewski, Urszula Głośniak (śp.), Wiesław Guziak, Franciszek Hołubowicz, Piotr Jaczyński, Grzegorz Kott, Witold Kowalczyk, Lech Majewski, Waldemar Makarewicz (śp.), Romuald Mosdorf, Jan Milewski, Zofia Olszewska, Edward Palczewski (śp.), Kazimierz Patruś, Adam Puza, Halina Rąbalska, Józef Rejewski (śp.), Romuald Różycki, Andrzej Sawicki (śp.), Barbara Siergiej (śp.), Edward Wenda, Jan Waszkiewicz, Halina Wysocka, Tadeusz Zaborowski, Andrzej Zdanowski.

 

II Kadencja 1994 - 1998

Prezydent Miasta Ełku: Zdzisław Fadrowski

Zastępcy Prezydenta Miasta Ełku: Wojciech Kierwajtys, Jerzy Czepułkowski.

Członkowie Zarządu: Ignacy Kłoczko, Janusz Roszkowski, Andrzej Zawadzki, Romuald Różycki, Mirosław Zadroga.

Przewodniczący Rady Miasta Ełku: Kamila Jurczak

 

Radni w kadencji 1994 1998:

Barbara Bara, Jan Bubienko (śp.), Wiesław Buczko, Jerzy Citko, Jerzy Czepułkowski, Zdzisław Fadrowski, Leon Gazda, Wiesław Guziak, Ryszard Hanulak, Wojciech Jassak, Zbigniew Jędrkiewicz, Kamila Jurczak, Ignacy Kłoczko, Zofia Kowalczyk, Nadzieja Kozaczek, Kazimierz Kulik, Henryk Kupiec, Mirosław Lulewicz, Józef Masłowski, Jerzy Muśko, Janusz Nowakowski, Edward Palczewski (śp.), Idzi Podwojski, Józef Rejewski (śp.), Adam Rewiński, Janusz Roszkowski, Romuald Różycki, Jan Rybak, Wacława Stefaniak, Stefan Węgłowski, Ryszard Wiśniewski, Teresa Woźniak, Mirosław Zadroga, Andrzej Zawadzki, Andrzej Zdanowski.

 

III Kadencja 1998 - 2002

Prezydent Miasta Ełku: Zdzisław Fadrowski

Zastępcy Prezydenta Miasta Ełku: Romuald Różycki, Andrzej Zawadzki.

Członkowie Zarządu: Mariusz Oszmian, Stanisław Jankowski, Dorota Podczaska, Witold Żukowski.

Przewodniczący Rady Miasta Ełku: Józef Rejewski (śp.)

 

Radni w kadencji 1998 – 2002:

Andrzej Bara, Leokadia Bogdanowicz, Jerzy Citko, Tomasz Czepułkowski, Dariusz Dracewicz, Ireneusz Dzienisiewicz, Jerzy Filipek, Janusz Gawrylczyk, Witold Grodzki (śp.), Ryszard Hanulak, Piotr Jaczyński, Stanisław Jankowski (śp.), Piotr Jaroszewski, Henryk Kupiec, Stanisław Litman, Władysław Markowski, Janusz Nowakowski, Mariusz Oszmian, Edward Palczewski (śp.), Dorota Podczaska, Helena Raczkowska, Józef Rejewski (śp.), Zbigniew Rosołowski, Janusz Roszkowski, Romuald Różycki, Danuta Malz – Sawicka, Ryszard Skawiński, Barbara Skopowska (śp.), Artur Urbański, Stefan Węgłowski, Krzysztof Wilczyński, Tadeusz Zaremba, Andrzej Zawadzki, Witold Żukowski.

 

IV Kadencja 2002 - 2006

Prezydent Miasta Ełku: Janusz Nowakowski

Zastępcy Prezydenta Miasta Ełku: Krzysztof Wiloch, Tadeusz Zaremba.

Przewodniczący Rady Miasta Ełku: Krzysztof Marcińczyk

 

Radni w kadencji 2002 – 2006:

Andrzej Adamczyk, Andrzej Bruzgul, Tomasz Czepułkowski, Krzysztof Dudzis, Ireneusz Dzienisiewicz, Jerzy Filipek, Stanisław Jankowski (śp.), Zbigniew Jędrkiewicz, Wojciech Kwiatkowski, Krzysztof Marcińczyk, Ryszard Nolko, Andrzej Orzechowski, Edward Palczewski (śp.), Waldemar Pieńkowski, Krzysztof Piłat, Idzi Podwojski, Józef Rejewski (śp.), Zbigniew Rosołowski, Romuald Różycki, Danuta Sawicka – Malz, Barbara Skopowska (śp.), Jan Wielgat, Krzysztof Wilczyński, Adam Zaremba, Tadeusz Zaremba, Witold Żukowski.

 

V Kadencja 2006 - 2010

Prezydent Miasta Ełku: Tomasz Andrukiewicz

Zastępcy Prezydenta Miasta Ełku: Artur Urbański, Włodzimierz Szelążek.

Przewodniczący Rady Miasta Ełku: Andrzej Orzechowski, potem Waldemar Pieńkowski

 

Radni w kadencji 2006 – 2010:

Michał Andruszkiewicz, Romuald Baranowski, Tomasz Bińczak, Jerzy Czepułkowski, Krzysztof Dudzis, Ireneusz Dzienisiewicz, Zdzisław Fadrowski, Jan Gróndwald, Zbigniew Jędrkiewicz, Wojciech Kwiatkowski, Tomasz Makowski, Jacek Mrozek, Andrzej Orzechowski, Konrad Siemienkiewicz, Wioletta Paczkowska, Edward Palczewski (śp.), Idzi Podwojski, Waldemar Pieńkowski, Krzysztof Piłat, Tomasz Przekop, Krzysztof Romanowicz, Jan Stradczuk, Romuald Szuliński, Jan Wielgat, Krzysztof Wilczyński, Bogusław Wisowaty, Adam Zawadzki.

 

VI Kadencja 2010 - 2014

Prezydent Miasta Ełku: Tomasz Andrukiewicz

Zastępcy Prezydenta Miasta Ełku: Artur Urbański, Kamil Buksa.

Przewodniczący Rady Miasta Ełku: Stefan Węgłowski

 

Radni w kadencji 2010-2014:

Ewa Awramik, Paweł Czemiel, Jerzy Czepułkowski, Tomasz Dawidowski, Adam Dobkowski, Ireneusz Dzienisiewicz, Zbigniew Jędrkiewicz, Wojciech Kwiatkowski, Karol Marchel, Irena Markowska, Jerzy Muśko, Waldemar Pieńkowski, Idzi Podwojski, Tomasz Przekop, Adam Rydzewski, Mirosław Sawczyński, Konrad Siemienkiewicz, Romuald Szuliński, Michał Tyszkiewicz, Dariusz Wasilewski, Stefan Węgłowski, Jan Wielgat, Krzysztof Wiloch, Bogusław Wisowaty.

 

VII Kadencja 2014 - 2018

Prezydent Miasta Ełku: Tomasz Andukiewicz

Zastępcy Prezydenta Miasta Ełku: Artur Urbański, Kamil Buksa

Przewodniczący Rady Miasta Ełku: Dariusz Wasilewski

 

Radni w kadencji 2014 – 2018:

Ewa Awramik, Tomasz Dawidowski, Dariusz Dracewicz, Ireneusz Dzienisiewicz, Jan Gróndwald, Piotr Karpienia, Nikodem Kemicer, Robert Klimowicz, Tomasz Kłoczko, Andrzej Koc, Dorota Kruszewska (śp.), Wojciech Kwiatkowski, Irena Markowska, Paweł Odolecki, Joanna Porucznik, Tomasz Przekop, Mirosław Sawczyński, Jan Stradczuk, Andrzej Surynt, Michał Tyszkiewicz, Dariusz Wasilewski, Krzysztof Wiloch, Bogusław Wisowaty.

 

VIII Kadencja 2018 - 2023

Prezydent Miasta Ełku: Tomasz Andukiewicz

Zastępcy Prezydenta Miasta Ełku: Artur Urbański, Mirosław Hołubowicz

Przewodniczący Rady Miasta Ełku: Włodzimierz Szelążek

 

Radni w kadencji 2018 – 2023:

Ewa Awramik, Adam Bartoszewicz, Łukasz Cegiełka, Adam Dobkowski, Dariusz Cezary Dracewicz, Ireneusz Dzienisiewicz, Hubert Górski, Rafał Karaś, Piotr Karpienia, Nikodem Wacław Kemicer, Robert Klimowicz, Ada Lewandowska, Idzi Henryk Podwojski, Marcin Łukasz Przygodziński, Mirosław Sawczyński, Andrzej Surynt, Włodzimierz Szelążek, Michał Zdzisław Tyszkiewicz, Robert Franciszek Wesołowski, Krzysztof Zbigniew Wiloch, Bogusław Wisowaty, Anna Wojciechowska, Aneta Wolna.