Policjanci z Warmii i Mazur otrzymali w Komendzie Głównej z rąk Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romana Kustera podziękowania za udział w zawodach drużyn policyjnych na Litwie. Polską Policję reprezentował także policjant z Ełku razem z psem służbowym.