Dziś podczas oficjalnych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości które odbywały się pod ełckim ratuszem odsłonięto uroczyście pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wcześniej uczestnicy brali udział w Mszy Świętej w Katedrze pw. Św. Wojciecha skąd wraz z orkiestrą miejską, pocztami sztandarowymi oraz gośćmi z miasta partnerskiego Nettetal dotarli pod ratusz miejski.


Uroczystości rozpoczęły się od odegrania Mazurka Dąbrowskiego, następnie Prezydent Ełku, Tomasz Andrukiewicz wygłosił mowę z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Licznie zgromadzeni ełczanie wysłuchali depeszy Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego z dnia 16 listopada. Prezydent życzył też zgromadzonym jedności każdego dnia, takiej jedności jak w dniu dzisiejszym.
 
Pełna treść depeszy Józefa Piłsudskiego notyfikująca powstanie Państwa Polskiego: 
Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły w skutek świetnych zwycięstw armij sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym.

Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na Armii Polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej.
Wódz naczelny Piłsudski za ministra spraw zewnętrznych Filipowicz

Wideo z oficjalnych obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości


Więcej o pomniku: Pomnik Marszałka Piłsudskiego na 100 lecie niepodległości

Biskup Jerzy Mazur święci pomnik Józefa Piłsudskiego

Pomnik w asyście mundurowych, Strzelców z JW 1007 oraz żołnierzy został uroczyście odsłonięty oraz poświęcony przez Biskupa Ełckiego, Jerzego Mazura. Odczytany został apel poległych oraz oddano salwę honorową. Liczne delegacje złożyły kwiaty i wieńce. 
W dalszej części obchodów wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, m.in. "My Pierwsza Brygada", liczne gry, zabawy, poczęstunek, a o 18:30 pokaz sztucznych ogni na Placu Jana Pawła II. 

Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ełku