Dziś 9 sierpnia w Ełckim Centrum Kultury odbyły się Obchody Święta Policji. W tym roku wyjątkowe, bo przypadające w 100. rocznicę powstania Policji Państwowej.


Oficjalnie swoje święto Polska Policja obchodzi co roku 24 lipca. Data ta nie jest przypadkowa, bowiem przypomina o rocznicy powołania w 1919 roku przez Sejm RP Policji Państwowej.

Uroczystości rozpoczęły się od występu Orkiestry Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ełku.

Inspektor Paweł Szyperek Komendant Powiatowy Policji w Ełku, podziękował podwładnym za dobrze pełnioną służbę. Podczas wystąpienia podkreślił, że to przede wszystkim kapitał ludzki przekłada się na sukcesy. Dodał również, że liczy się także nowy sprzęt, którego mają w swoich zasobach coraz więcej i że będzie go dalej przybywać. 

Nadinspektor Tomasz Klimek, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie ma nadzieję, że do ełckiej jednostki wkrótce dołączą kolejni policjanci. Tu jest 7 wakatów, a w skali Warmii i Mazur 159.

Podczas obchodów w Ełckim Centrum Kultury wręczono także odznaczenia i awanse funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Ełku. Były to m.in. nagrody finansowe przyznane przez  Prezydenta Ełku, listy gratulacyjne wręczane rodzicom funkcjonariuszy, a także Srebrny Medal „Zasłużony dla Związku”, Medal „Zasłużony dla Związku”, a także Krzyż Drugiej Klasy „Niepodległości NSZZ Policjantów” i pamiątkowy ryngraf „Za wspieranie działalności Związku Zawodowego Policjantów”.

Przemawia Paweł Szyperek Komendant Powiatowy Policji w Ełku
Nadinspektor Tomasz Klimek, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie


Piłsudski Policję organizuje
W listopadzie 1918 roku w wyniku przegranej w I wojnie światowej trzech mocarstw rozbiorowych, Niemiec, Austro-Węgier i Rosji, na terenach dawnej I Rzeczpospolitej, powstało odrodzone państwo polskie. Społeczeństwo i władze od razu przystąpiły do budowy struktur nowego państwa. 5 grudnia Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, na wniosek ministra spraw wewnętrznych Stanisława Thugutta, wydał dekret o organizacji państwowej Milicji Ludowej. Była to formacja powołana dla ochrony i zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa ludności miast i wsi oraz walki z wszelkimi przejawami bezładu społecznego, dla przeprowadzenia zarządzeń władz państwowych. Wstąpiły do niej m.in. organizacje paramilitarne związane z Polską Partią Socjalistyczną. Z kolei 9 stycznia 1919 roku Naczelnik Państwa dekretem o organizacji Policji Komunalnej scalił wszystkie dotychczasowe milicje samorządowe, miejskie i komunalne. Zasięg działalności Milicji Ludowej i Policji Komunalnej obejmował tylko ziemie dawnego zaboru rosyjskiego. W pozostałych dzielnicach powstały odrębne formacje policyjne. I tak w byłym zaborze austriackim istniała do 1 grudnia 1919 roku Żandarmeria Krajowa. Do służby w nich rekrutowano nie tylko dawnych policjantów z jednostek państw zaborczych, ale również osoby, które wcześniej nie pracowały w tym zawodzie: urzędników, nauczycieli, kupców, rolników i robotników. Obydwa dekrety były aktami tymczasowymi. W ciągu kilku następnych miesięcy kształtowały się plany dotyczące modelu administracji publicznej w Polsce. - żródło: bip.krakow.kwp.policja.gov.pl