Prezydent Tomasz Andrukiewicz podpisał dzisiaj porozumienie z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem, na mocy którego do Ełku i gminy wiejskiej trafi prawie 20 mln Euro. Pieniądze przeznaczone będą m.in. na przebudowę ulic: Suwalskiej, Kolonia, części ul. Wojska Polskiego.