W powiecie ełckim, w tym w mieście Ełku mamy łącznie dziewięć nowych osób zakażonych koronawirusem. W sumie daje to już 25 chorych osób. Pamiętajmy o stosowaniu się do aktualnie obowiązujących zaleceń sanitarnych m.in. o noszeniu maseczek i zachowywaniu bezpiecznych odległości szczególnie w galeriach, sklepach i instytucjach publicznych. Właściciele oraz zarządcy tych placówek mogą wymagać stosowania się do reżimu sanitarnego.


Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu ełckiego związana z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowania na COVID-19

Powiat Ełcki stan na dzień 23.06.2020 godzina 18.00

  • liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym - 412
  • liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji PPIS - 381
  • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia wirusem SARS - CoV-2 - 0
  • liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia wirusem SARS - CoV-2 - 2
  • liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni - 25
  • liczba ozdrowieńców  - 2