Rzecznik Praw Dziecka prowadzi darmowy, całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania 800 12 12 12. Nowy rok szkolny to specyficzny czas w życiu dzieci i młodzieży, który może rodzić nowe trudne sytuacje czy problemy. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy warto skorzystać z tego bezpłatnego numeru.