Podczas obchodzonego w dniach 16-22 września 2023 r. Europejskiego Tygodnia Mobilności i Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ROADPOL Safety Days), policjanci w całym kraju włączają się w akcje i podejmują działania, mające poprawić poziom bezpieczeństwa na naszych drogach. Temu też służą zmasowane kontrole prędkości pojazdów. To właśnie nadmierna prędkość pozostaje najczęstszą przyczyną najtragiczniejszych wypadków drogowych.