Już drugi raz powtarza się sytuacja nie udzielenia Prezydentowi Miasta Ełku Tomaszowi Andrukiewiczowi Wotum Zaufania. W roku 2019 przeciw Prezydentowi opowiedziała się ponad połowa radnych miejskich. Obecnie co prawda Prezydent nie miał tylu przeciwników nie mniej jednak nie uzyskał wystarczającego poparcia do uzyskania kredytu zaufania Rady Miasta Ełk .

Na ostatniej sesji za Prezydentem opowiedziało się 10 radnych miejskich: 8 radnych Dobra Wspólnego, radny Koalicji Obywatelskiej Adam Dobkowski oraz radny niezrzeszony Hubert Górski. Przeciw opowiedziało się 7 rajców miejskich: Klub Radnych PIS: Łukasz Cegiełka, Adam Bartoszewicz, Rafał Karaś,  3 radnych Klubu KO-L: Ireneusz Dzienisiewicz, Krzysztof Wiloch, Dariusz Dracewicz oraz radny niezrzeszony Robert Wesołowski. Dwóch radnych z Klubu Polska 2050: Robert Klimowicz, Piotr Karpienia oraz radny KO-L Włodzimierz Szelążek  wstrzymało się od głosu. Nieobecnych było dwóch radnych: Ada Lewandowska i Idzi Podwojski. Nowo wybrany radny Arkadiusz Gąsiorek nie wziął udziału w głosowaniu.