Jak informuje oficjalny portal miasta Ełk, Prezydent Tomasz Andrukiewicz zaproponował wprowadzenie zwolnienia dla przedsiębiorców z branży gastronomicznej. Podobne rozwiązania wcześniej zaproponowano m.in. w mieście Łodzi oraz Suwałkach. Andrukiewicz przedstawi radnym Miasta Ełku projekt uchwały w dwóch wariantach, które zostaną poddane dyskusji na najbliższej sesji. Projekt dotyczy całościowego lub częściowego zwolnienia za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu.


Przedsiębiorcy działający w branży gastronomicznej w związku z ograniczeniem działalności ponoszą straty. Według najnowszych danych statystycznych sprzedaż napojów alkoholowych spadła o 44% (nie dotyczy detalu).
Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk skierował w czwartek (4 lutego) wniosek do Rady Miejskiej w Suwałkach o podjęcie uchwały „w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021”. Uchwała będzie formą wsparcia suwalskich gastronomów, których działalność gospodarcza została ograniczona bądź zawieszona w związku z pandemią koronawirusa.
W myśl zapisów projektu uchwały, ci przedsiębiorcy, którzy ww. opłatę wnieśli jednorazowo na koniec stycznia tego roku otrzymają częściowy zwrot w wysokości odpowiadającej 2/3 wpłaconej kwoty.
Suwałki  to nie jedyne miasto w Polsce, które podjęło lub rozważa podjęcie takiej decyzji. Są to m.in. Bytom, Chorzów, Katowice, Gdynia, Tychy, Zielona Góra, Kłodzko i wiele innych.
Czas, by i nasz samorząd podjął temat, dlatego apelujemy do Prezydenta Tomasza Andrukiewicza oraz radnych wszystkich opcji o dyskusję oraz szybkie decyzje w tej sprawie.

Sprawą od niedawna żyje ełcki internet oraz fora. Jako jeden z pierwszych sprawę komentował Kamil Wysocki z Konfederacji, a Robert Klimowicz (Polska2050) potwierdził złożenie projektu uchwały. 

"Dzisiaj rano radni klubu Polska2050, złożyli projekt uchwały w tej sprawie. Liczymy na poparcie innych klubów rady."


Źródło: elk.pl um.suwalki.pl