Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku pozyskało 111 tys. zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację zadań związanych z edukacją.


Pozyskane dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 111 tys. zł zostanie przeznaczone na działalność edukacyjną Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, w tym m.in.:
- Konkurs Małych Grantów - dofinansowania małych projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach i przedszkolach (wysokość dofinansowania 1000 zł x 25 placówek).
- Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży organizowane na terenie CEE.
- Warsztaty, seminaria i spotkania o tematyce przyrodniczej.
- Konkursy dot. ekologii dla dzieci ze szkół i z przedszkoli.
- Festyny ekologiczne.
- Wydarzenia przyrodniczo-turystyczne (spacery ornitologiczne, wędrówki po bezdrożach, rajdy rowerowe, spływy kajakowe).
- Akcje i kampanie tematyczne: Sprzątanie Świata, Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, Światowy Dzień zwierząt.
- Druk wydawnictw z zakresu przyrody i ekologii.

W roku 2017 Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku na realizację zadań związanych z edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju pozyskało z WFOSiGW w Olsztynie kwotę 125 tys. zł.