Przed nami ferie zimowe - czas odpoczynku od nauki. Kiedy dzieci będą wypoczywały i cieszyły się wolnymi dniami, policjanci zadbają o ich bezpieczeństwo w ramach działań "Bezpieczne ferie 2020". Spotkania z dziećmi, rozmowy o bezpiecznych zachowaniach, kontrole miejsc zorganizowanego wypoczynku, a także kontrole autokarów i nadzór nad ruchem drogowym - tak w skrócie wygląda praca policjantów.


Chociaż ferie rozpoczynają się w poniedziałek, to spodziewamy się, że już od piątku część uczniów wyjedzie w podróż do miejsc zimowego wypoczynku. Niesie to ze sobą wzmożony ruch na drogach. Bezpieczeństwa na drogach strzec będą policjanci wydziału ruchu drogowego. Funkcjonariusze sprawdzać będą stan techniczny autobusów używanych do przewozu dzieci, obowiązkowe wyposażenie, właściwe oświetlenie, używanie pasów bezpieczeństwa, stan trzeźwości kierujących pojazdami, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe kierowców wykonujących przewozy autokarowe, czas pracy kierowców, stosowanie przepisów o przewozie dzieci.

Kontrola autokarów

Kontrole stanu technicznego autobusów przewożących dzieci i młodzież do miejsc wypoczynku będą dokonywane przez policjantów ruchu drogowego i Inspekcji Transportu Drogowego. Policjanci wyznaczyli jeden stały punkt kontroli autokarów na terenie powiatu ełckiego - parking przy stadionie ul. Piłsudskiego 27. Godziny kontroli w wyznaczonym punkcie to 07.00-08.00.

Policjanci przypominają dzieciom zasady zimowego wypoczynku

Warto przypomnieć dzieciom podstawowe zasady poruszania się pieszych po drogach w warunkach złej widoczności oraz gdy drogi są śliskie i zaśnieżone. Dzieci muszą mieć świadomość, że piesi o zmroku są przez kierowców słabiej dostrzegani. Droga hamowania na śliskiej nawierzchni wydłuża się. Tak więc przechodzenie przez ulicę w porze zimowej powinno być wykonywane przez dziecko ze szczególną ostrożnością, nawet na oznakowanym przejściu dla pieszych, czy przy zapalonym zielonym świetle dla ruchu pieszego. Należy pamiętać również o tym, że każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat.

Rozmawiajmy z naszymi dziećmi

Ważne jest, żeby rodzice porozmawiali z dziećmi o mogących je spotkać zagrożeniach. Policjanci spotykają się także z rodzicami. Mówią głównie o zagrożeniach związanych z narkomanią. Takie spotkanie odbyło się m.in. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku. Miało na celu zwiększenie świadomości na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia. W ramach przedsięwzięcia zaprezentowano spot filmowy „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenie, jakie wiąże się z zażywaniem dopalaczy, podkreślając, że dopalacze to zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia!