Jak podał Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz przy Zespole Szkół Sportowych przy ulicy Suwalskiej powstanie nowa hala sportowa. Minister Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniował dofinansowanie wniosku kwotą 3,5 mln złotych. Pozostałe środki czyli kwota kolejnych ponad 3,5 mln złotych pochodzić będzie ze środków własnych tj. budżetu miasta.

Ma to być pełnowymiarowa hala z trybunami na parterze oraz I piętrze. W obiekcie znajdować się też będzie sala fitness, siłownia oraz inne niezbędne pomieszczenia do wychowania kultury fizycznej. Całość ma być ogrzewana gazem ziemnym. 

Wspomniane dofinansowanie pochodzić będzie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Budowa ma rozpocząć się już w 2018 roku i zakończyć się na początku roku 2019. 

Jak czytamy na oficjalnej stronie UM w Ełku: Obecna sala sportowa przy ul. Suwalskiej jest najmniejszą z tych, jakie funkcjonują w naszym mieście. Biorąc pod uwagę rozwój szkoły, jej sportowy profil oraz konieczność zapewnienia uczniom jak najlepszych warunków do rozwoju fizycznego już 3 lata temu, Prezydent Ełku przedłożył koncepcję budowy hali w tym miejscu.

(...)Dofinansowanych zostanie 185 inwestycji na kwotę 245 mln zł. Będą one realizowane w cyklu wieloletnim 2017-2019. W bieżącym roku, inaczej niż w latach ubiegłych, po raz pierwszy wnioski były oceniane i rekomendowane bezpośrednio przez Ministra Sportu i Turystyki. Dzięki wsparciu senator Małgorzaty Kopiczko ełcki projekt będzie mógł liczyć na dofinansowanie. W województwie warmińsko-mazurskim dofinansowanie otrzyma tylko 7 budów i modernizacji obiektów sportowych, w tym w Ełku, Bartoszycach, Giżycku, Gołdapi, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim i Nidzicy.


Miasto w chwili obecnej przygotowywać będzie kolejny projekt budowy hali sportowej. Tym razem dotyczyć to będzie Gimnazjum nr 2, a po przekształceniu Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Koszykowej.

Będzie to kolejna duża inwestycja przy Zespole Szkół Samorządowych - obecnie Szkół Sportowych. Mowa tu o zespole boisk do piłki siatkowej, koszykowej oraz piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią. Te inwestycje powstawały w ramach projektu "Moje boisko - ORLIK 2012".