Najwyższa Izba Kontroli podjęła decyzję o zmniejszeniu ilości drzew przy pasie drogowym, zmiany te dotyczą głównie dróg wąskich i tych niższej kategorii.