Jeszcze w tym roku ełcki MOPS dokona zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy Lawendowy Zakątek. Na ten cel pozyskane zostały środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Łączna kwota dotacji to 80 tys. zł.


Środowiskowy Dom Samopomocy Lawendowy Zakątek działa w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizuje swoje usługi poprzez terapię, rehabilitację, specjalistyczne poradnictwo w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i umiejętności społecznych.

Zajęcia prowadzone w Lawendowym Zakątku polegają na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Realizowane są również terapie ruchowe, a także pomoc w dostępie do rehabilitacji medycznej. Pracownicy w razie potrzeby pomagają w dotarciu do placówek ochrony zdrowia na rehabilitację i leczenie.

Zakupiony środek transportu będzie dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Pozwoli to na rozszerzenie oferty i umożliwi dowóz osób niepełnosprawnych:

• na zajęcia aktywizacyjno-wspierające, rehabilitacyjne oraz integracyjne prowadzone w Środowiskowym Domu Samopomocy Lawendowy Zakątek w Ełku, a także na spotkania integracyjne w innych placówkach,

• na konsultacje specjalistyczne oraz do poradni rehabilitacyjnych.

Posiadanie samochodu dodatkowo przyczyni się do zmniejszenia poczucia izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, a także wzrostu życiowej aktywności i samodzielności.

Koszt zakupu samochodu to kwota 120 tys. 700 zł, z czego 80 tys. zł pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Pozostała kwota to wkład własny z budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Projekt zostanie zrealizowany do grudnia 2019 r.   


Środowiskowy Dom Samopomocy Lawendowy Zakątek na Facebooku