W związku z okresem wakacyjnym lipiec – sierpień 2018 r. w miejskich szkołach i przedszkolach zaplanowano prace remontowe i zadania inwestycyjne. Łączny koszt inwestycji to 710 tys. zł.


Miasto inwestuje w remonty ełckich szkół i przedszkoli. W okresie wakacyjnym wyremontowane zostaną trzy przedszkola, siedem szkół podstawowych oraz trzy gimnazja. 

Przedszkole „Perełka” - Koszt: 165 tys. zł
• Remont sali i łazienki na potrzeby grupy przedszkolnej
• Adaptacja pomieszczeń na potrzeby 3 nowych grup przedszkolnych w SP nr 2
• Wyposażenie nowych pomieszczeń pozyskanych w wyniku prac adaptacyjnych
• Zakup pomocy dydaktycznych

Przedszkole „Bajka” - Koszt: 10 tys. zł
• Doposażenie nowego oddziału przedszkolnego
• Zakup pomocy dydaktycznych

Przedszkole „Światełko” - Koszt: 93,5 tys. zł
• Doposażenie kuchni na potrzeby obiadowe 3 nowych grup przedszkolnych MP Perełka w SP nr 2
• Remont m.in.: holu głównego przedszkola, szatni, klatki schodowej
• Wymiana instalacji elektrycznej z modernizacją ścian
• Remont i modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w części kuchennej
• Remont i modernizacja podłóg w 2 grupach

Szkoła Podstawowa nr 1 - Koszt: ponad 46 tys. zł
• Remont szatni szkolnej
• Remont sal lekcyjnych
• Remont oświetlenia 2 korytarzy
• Remont instalacji centralnego ogrzewania

Szkoła Podstawowa nr 2 - Koszt: 177 tys. zł
• Łącznik między budynkiem głównym a budynkiem edukacji wczesnoszkolnej, adaptacja pomieszczeń na potrzeby 3 nowych grup przedszkolnych MP Perełka
• Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, grzejników
• Wymiana bocznych drzwi wejściowych
• Malowanie sal

Szkoła Podstawowa nr 3 - Koszt: 2000 zł
• Odświeżanie sal lekcyjnych

Szkoła Podstawowa nr 4 - Koszt: 82 tys. zł
• Wymiana okien w przyziemiu szkoły
• Dostosowanie sali przedszkolnej do wymogów sali edukacji wczesnoszkolnej
• Remont magazynu, szatni na bloku sportowym
• Remont 2 sal lekcyjnych
• Odświeżenie sal lekcyjnych (malowanie, wypełnianie ubytków)

Szkoła Podstawowa nr 5 - Koszt: 1500 zł
• Wymiana opaski komina

Zespół Szkół Sportowych - Koszt: 45 tys. zł
• Wymiana podłogi na 1 piętrze
• Zamocowanie piłkochwytu
• Malowanie odświeżanie sal lekcyjnych
• Modernizacja instalacji elektrycznych

Szkoła Podstawowa nr 7 - 56 tys. zł
• Wyposażenie sal lekcyjnych
• Malowanie zalanych sal lekcyjnych w pawilonie B

Szkoła Podstawowa nr 9 - Koszt: 26 tys. zł
• Remont łazienki
• Wymiana posadzki w pracowni

Gimnazjum nr 1 - Koszt: 5000 zł
• Sprzątanie strychu

Gimnazjum nr 3 - Koszt: 27 tys. zł
• Wymiana posadzki przy sali gimnastycznej
• Doposażenie kuchni szkolnej na potrzeby nowych 2 grup przedszkolnych MP Słoneczna ósemka

Gimnazjum nr 4 - Koszt: 3000 zł
• Odświeżanie sal lekcyjnych (szpachlowanie ścian, malowanie)
• Naprawa ławek, krzeseł