Ełcki Klub Turystyki Kwalifikowanej AKTYWNI oraz Stowarzyszenie Przystań Szeligi Buczki po raz kolejny organizuje projekt "Spływaj z Kulturą" mający na celu organizację aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.