Powiat Ełcki dzięki Unijnemu projektowi „Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu ełckiego” uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.


Już niedługo mieszkańcy powiatu ełckiego będą mogli załatwić dotyczące ich sprawy drogą elektroniczną. Każdy będzie mógł np. złożyć wniosek o wydanie dziennika budowy, zgłosić pracę geodezyjną czy złożyć wniosek o wydanie odpisu aktu własności ziemi.

W celu szybszego załatwienia spraw, bez konieczności osobistego stawiennictwa się w urzędzie, zaplanowano m.in.:

  • wdrożenie cyfrowego urzędu wraz z portalem płatności i konsultacji społecznych,
  • wdrożenie systemu EOD (Elektroniczny Obieg Dokumentów),
  • modernizację infrastruktury sieciowej budynku.


Realizacja projektu ułatwi mieszkańcom kontakt z urzędnikami. Skorzystają na tym
 zarówno mieszkańcy, którzy aby załatwić sprawy urzędowe nie będą musieli wychodzić z domu lub pracy, jak i sami urzędnicy, którzy szybko skontaktują się i pomogą załatwić daną sprawę –mówi Marek Chojnowski, starosta ełcki. 

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 1,5 mln złotych, z czego ponad 1,3 mln złotych to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018.