Powiat Ełcki dzięki Unijnemu projektowi „Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu ełckiego” uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.